Rondom de Wet Hillen

 

Korte uitleg:

 

De overheid wil huiseigenaren middels de Wet Hillen stimuleren om hun hypotheek versneld af te lossen.

 

Indien u over voldoende middelen beschikt om uw bestaande hypotheek af te lossen, kan het wellicht voordelig voor u zijn om uw hypotheek af te lossen.

 

Samengevat komt het er op neer dat u geen belasting betaalt voor een huis waar u ook geen fiscaal voordeel van heeft in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Let wel, het moet hierbij wel gaan om de woning die u als hoofdverblijf gebruikt.

 

Voor wie bedoeld

 

1. Voor degene met een kleine hypotheek waarbij de aftrek hypotheekrente kleiner is dan de bijtelling eigenwongforfait

2. Voor degene die geen hypotheek meer heeft en dus geen renteaftrek geniet maar voor wie welde bijtelling eigenwoningforfait geldt

 

Extra aftrek

Voorheen was het zo dat iedere huiseigenaar het eigenwoningforfait moest betalen, ongeacht of hij of zij nog een hypotheekschuld had en dus in aanmerking kwam voor hypotheekrenteaftrek.

 

Als u meer zou betalen voor het eigenwoningforfait dan u terugkrijgt vanwege de renteaftrek, dan vervalt dat verschil. Heeft u helemaal geen hypotheekrenteaftrek meer, omdat uw hypotheekschuld is afbetaald, dan hoeft u ook het eigenwoningforfait niet meer te betalen.

 

 

Voorbeelden

 

Stel: de hoogte van uw eigenwoningforfait is 1.200 en het totaal aan aftrekbare kosten (zoals de hypotheekrente) is 700.

In dat geval krijgt u een extra aftrekpost ter grootte van 500 waardoor het saldo op 0 uitkomt.

Heeft u uw hypotheek volledig afgelost, dan mag het totale bedrag van het eigenwoningforfait als aftrekpost opgevoerd worden. In dit geval dus 1.200.

 

Stel dat de waarde van uw huis door de fiscus op 300.000 wordt geschat. Het eigenwoningforfait bedraagt dan 0,6% (2005) van 300.000, oftewel 1.800.

Heeft u nu een kleine hypotheekschuld van bijvoorbeeld 36.000 tegen 5% rente, dan betaalt u 1.800 aan rente. Het saldo van het eigenwoningforfait minus de aftrekbare rente is dan nul. Het eigen huis levert dan in box I geen inkomensaftrek op, maar ook geen bijtelling.

 

Had u in het verleden genoeg spaargeld om de hypotheek af te lossen, dan zien we het volgende:

Als de hypotheekschuld afgelost is, wordt het saldo van het eigenwoningforfait minus de aftrekbare rente opeens positief. Het eigenwoningforfait blijft 1.800, terwijl er geen aftrekbare hypotheekrente meer is om dat bedrag te verlagen. De fiscus telde

dan 1.800 bij het inkomen op. Als u destijds in het 42% tarief viel, was u 756 aan de fiscus verschuldigd. Dat bedrag bespaart u zich nu als gevolg van de wet Hillen

 

Stel dat de WOZ-waarde van uw woning 200.000 bedraagt, dan moet u in 0,85% van die waarde optellen bij uw inkomen in box 1. Dat levert dus een bijtelling op van 1.700. Betaalt u 42 procent belasting, dan kost die bijtelling u dus 714 netto.

 

Dat geld zult u zich vanaf nu besparen als u geen hypotheek meer heeft. Dat levert menigeen dus een flinke meevaller op. Heeft u nog een kleine resthypotheek, dan geldt er een tegemoetkomingsregeling. Stel, u heeft op uw woning nog een hypotheek van 20.000 tegen een rente van 6 % per jaar. Per saldo kunt u dan in het jaar 2004 een bedrag van 1.200 aan rente aftrekken van het eigenwoningforfait van 1.700. Per saldo telt u dus 500 op bij uw inkomen in box 1. Bij  een belastingtarief van 42% betaalt u daar 210 over. Per 01-01-2005 komt het restant aan bijtelling van 500 echter te vervallen en bespaart u zich dus 210 netto.

 

Door af te lossen heeft u volgend jaar geen hypotheekrentelasten meer en vervalt het eigenwoningforfait volledig. Aflossen blijkt in dat geval erg voordelig. Stel uw spaargeld levert nu bruto 3,5% rente op, wat na aftrek van 1,2% belasting in box III uitkomt op 2,3% netto.

 

Gebruikt u dit geld om uw hypotheek mee af te lossen, dan bespaart u zich netto 6% aan hypotheekrente. Die hypotheekrente levert met de nieuwe regeling namelijk helemaal geen fiscaal voordeel meer op.

 

Per saldo is het dan ook erg aantrekkelijk om met uw spaargeld het laatste stukje hypotheek af te lossen.

 

Redenen om NIET af te lossen

 

Zelfs als het fiscaal aantrekkelijk is om de hypotheek af te lossen, kan het aan te bevelen zijn om dit niet te doen.

1. Rendement: de hoogte van het (te verwachten) rendement op uw spaargeld of beleggingen is van belang.

2. Alternatieve aanwending: geld wat is gebruikt om de hypotheek af te lossen, kan niet meer worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals grote aankopen, beleggingen of een aanvulling op het besteedbaar inkomen.

3. Nieuwe lening afsluiten: het aantrekken van een nieuwe lening kan op acceptatieproblemen stuiten.

4. Andere woning kopen: als u een andere woning gaat kopen kunt u nadeel hebben van de aflossing, omdat in verband met de "bijleenregeling" de overwaarde van uw eigen woning  moet worden gebruikt voor de financiering van de nieuwe woning. Anders is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar.

 

 

Andere wijzigingen hypotheekrenteaftrek

 

 

 

Datum laatste wijziging: 4-10-2004

Wilt u een correctie aan onze redactie doorgeven? Klik hier!