Europese stijl-opties

Omschrijving  

 

Er zijn Amerikaanse en Europese stijl-opties. Het verschil tussen beide stijlen is de wijze van

uitoefenen.

 

Een Europese stijl-optie kan uitsluitend aan het einde van de looptijd, op de expiratiedatum,

worden uitgeoefend door de houder van de optie.

 

Gedurende de looptijd kunnen zowel de koper als de verkoper van een Europese stijl-optie

hun positie sluiten door het doen van een tegengestelde transactie.

(koop tegen verkoop en verkoop tegenover koop)

 

 

 

Datum laatste wijziging: 26-11-2004

 

Wilt u een correctie aan onze redactie doorgeven? Klik hier!